Кайрылуу

Бул блок аркылуу катардагы жарандар менен бирге эле ушул тутумда иштеп жаткан жана медициналык тейлөөдөгү көйгөйлөргө туш болгон медициналык кызматкерлерден дагы кайрылуулар келип түшөт.

Милдеттер

Блок кандайдыр бир түзүлгөн кырдаалдарды жөнгө салуу үчүн биринчи кезекте кандай милдеттерди чечүү керектигин министрликтин түшүнүүсү үчүн түзүлөт.
Блок

Сунуштар

Бул блоктон биз саламаттыкты сактоо тутумун жакшыртуу жөнүндө сунуштарды, түзүлгөн кырдаалдар боюнча чечүү жолдорун, чындап ишке ашырууга мүмкүн боло турган новатордук идеяларды күтөбүз.

Жыйынтыктар

Ушул блокто үч блокко келип түшкөн маалыматтар, кайрылуулардын чечилиши, сунуштар, милдеттер боюнча ар апталык жыйынтык маалыматтар берилет.

Authorization
*
*
Registration
*
*
*
Password generation